Disclaimer Windmüller Events & Services

Windmüller Events & Services besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar site. Toch kan de verstrekte informatie onvolledig zijn en onjuistheden bevatten. Vandaar dat aan de verstrekte informatie geen rechten kunnen worden ontleend. Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites die niet het eigendom zijn van Windmüller Events & Services zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de site. Windmüller Events & Services aanvaardt evenmin enige aansprakelijkheid voor de inhoud van deze sites. 
Auteursrechten en merkrechten van alle op de site afgebeelde gegevens zijn en blijven eigendom van Windmüller Events & Services of van de aan Windmüller Events & Services aanleverende organisatie. Niets van deze site mag gereproduceerd en gedistribueerd worden zonder schriftelijke toestemming van Windmüller Events & Services.